Een groep om in te groeien

De 1ste dag assertiviteit voelde ik aan als hartverwarmend: een groep hoogsensitieve mensen, die elkaar meestal niet kennen, die samenkomen met een gezamenlijk doel: groeien in assertiviteit.

Verschillende mensen vonden elkaar in herkenning, in onderlinge  steun, in feedback geven aan elkaar,……..Het voelen van die herkenning doet ontzettend veel bij mensen, want vaak voelen HSP’s zich “alleen”. Omdat we vaak andere dingen voelen, horen, zien en ervaren, gaan we vaker en rapper twijfelen aan onszelf : ben ik wel “normaal”? Wat zou dat willen zeggen, “normaal”? In elk geval voelen HSP’s zich vaak anders dan de anderen, en ALLEEN. Zo’n gevoel van alleen zijn kan zwaar wegen en kan een groot verschil maken in veerkracht. Het is gekend dat alleen-zijn of alleen-voelen de veerkracht aantast. Het omgekeerde is ook waar: meer steun van gelijkgestemden verhoogt de veerkracht van mensen.

In een dergelijke groep gaat het over dingen leren i.v.m. assertiviteit, over oefenen , over delen, over voelen, over groeien. Daarnaast is de groepsdynamiek minstens even belangrijk om dit leren mogelijk te maken. “Veiligheid in kwetsbaarheid” is daarbij cruciaal. Ik bedoel daarmee dat deelnemers ervaren dat ze kwetsbaar kunnen zijn in alle veiligheid, zonder dat ze beoordeeld en veroordeeld zullen worden, zonder dat ze druk krijgen om te veranderen. Maar dat ze steun voelen als ze kwetsbaar zijn, als ze verdriet of kwaadheid tonen. Kwetsbaarheid tonen werkt ontzettend verbindend. Verbinding is ontzettend helend.

Ik hoor ondertussen dat verschillende mensen aan het plannen zijn om in een “huiswerkgroepje” samen te komen. Ook hier gaat het niet alleen over de concrete inhoud van wat ze samen gaan doen. Het gaat ook over de verbinding die sterker wordt, waardoor de volgende dag het groepsproces nog dieper kan gaan.

Voel jij je soms of vaak ook alleen als hoogsensitieve persoon? Ben je nog niet klaar om deel te nemen aan een groep? Dit kan je alvast doen:

  • Kijk rond in je omgeving of je mensen ziet die mogelijk ook HSP zouden kunnen zijn, of eventueel voldoende sensitiviteit hebben.
  • Zie je niemand die mogelijk HSP zou kunnen zijn, stel jezelf dan de vraag : bij wie voel ik me veilig?
  • Praat met deze persoon, in een 1 op 1 gesprek (want dat voelt veiliger) over jouw HSP-zijn.
  • Luister goed naar de reactie: kent deze persoon hoogsensitiviteit? Toont hij/zij interesse ervoor? Is er herkenning als je het uitlegt?
  • Voelt deze reactie voor jou als veilig? Voel je je begrepen?
  • Als je om een of andere reden niet zeker bent dat de ander jouw materiaal zal discreet behandelen , kan je dit dan vragen?
  • Creeër op deze manier stap voor stap een verbinding waarin kwetsbaarheid veilig voelt. Waarin je beiden kan delen wat je nodig acht, waar je beiden mekaar kan laten zijn met wat er is bij de ander.
  • Gebruik deze veilige verbinding om samen te groeien, zowel in assertiviteit als in andere thema’s en vier samen de successen!

Geef je over aan het toeval en het licht

In opstellingenwerk is blijkbaar minder bekend wat de kracht van het toeval is. Sommige mensen komen alleen naar een opstellingendag om zelf een opstelling te doen rond een eigen vraagstelling en met een bepaald doel voor ogen. Soms is dit natuurlijk wat er aan de orde is. Voor sommige andere thema’s is een ander houding meer aangewezen. Sommige thema’s vragen om opheldering, maar je komt er zelf niet bij.  Ze zijn onbenoembaar, liggen in het verborgene. En toch belemmeren ze je.

Lees verder

Assertiviteit en opstellingen

Oei, wat een rare titel, hoor ik je nu denken! Je hebt gelijk, het klinkt alsof ik maar wat bij elkaar gooi. Ik leg het uit: voor vele hoogsensitieve personen is het niet gemakkelijk om voor zichzelf op te komen, om een plaats te nemen in contact met anderen, om zichzelf en anderen te begrenzen, om zichzelf (soms) te laten voorgaan op de ander : allemaal onderdelen van assertiviteit.

Lees verder

Diepe heling komt niet uit de boekjes

Gisteren zag ik een nieuwe cliënte. Deze mevrouw, laten we haar Fran noemen, gaf aan bij de evaluatie, dat ze blij was antwoorden te krijgen, die niet uit een boekje kwamen. Ik ervaarde dit echt als een compliment, want doorleefdheid en authenticiteit zijn belangrijke waarden voor mij. Uiteraard is het in een praktijk voor psychotherapie nogal vanzelfsprekend dat mensen hulp “op maat” krijgen en geen standaard protocol.

Lees verder

De wonden in je innerlijk kind

Zoals je wellicht al weet, en misschien wel zelf ondervonden hebt, ben je als hoogsensitieve persoon meer vatbaar voor jeugdkwetsuur. Elaine Aron deed onderzoek, waaruit blijkt dat HSP’s die een goede jeugd hadden, gemiddeld even gelukkig of ongelukkig waren later als volwassene. Echter : HSP’s die in hun jeugd gekwetst waren, zijn gemiddeld ongelukkiger dan niet-HSP’s die iets gelijkaardigs hadden meegemaakt. De sporen van de kwetsuur zijn dus dieper en vragen meer tijd om geheeld te geraken.

Lees verder

De juiste verantwoordelijkheid

Hoogsensitieve personen zijn erg gevoelig voor wat er leeft bij anderen. Dat is je wellicht bekend. Dit betekent echter ook dat hoogsensitieve kinderen extra gevoelig zijn voor alles wat er gebeurt in hun gezin van herkomst en voor de verwachtingen die hun ouders hebben tov hen. Uitgesproken of niet –uitgesproken verwachtingen.

Lees verder