Wat is HSP?

Sommige mensen, zo’n 15 à 20% van de bevolking, hebben een zenuwstelsel dat gevoeliger is dan dat van de meeste anderen. Hierdoor onderscheiden HSP’s (of hoogsensitieve personen) stimulatieniveau’s die anderen ontgaan, dit geldt zowel voor subtiele geluiden en beelden, als voor fysieke en emotionele sensaties als pijn of verdriet. HSP’s zijn zich bewuster van subtiele signalen, wat hen intuïtiever maakt. Uiteraard is dit een belangrijke capaciteit.

Een ander aspect is dat HSP’s minder stimulatie aankunnen, dus gemakkelijker overprikkeld zijn. Alle mensen zullen zich bij overprikkeling minder goed voelen en minder presteren, HSP’s zijn vlugger aan dit niveau.

Voor mezelf is de ontdekking van het HSP-zijn belangrijk geweest. Het heeft me geholpen om mezelf te aanvaarden zoals ik ben, om beter voor mezelf te zorgen en mezelf (nog) beter te leren begrenzen.

Vergeleken met niet-HSP’s zijn de meesten van ons:

  • Beter in het signaleren en vermijden van fouten.
  • Gevoeliger aan geuren, stoffen, licht.
  • Zeer consciëntieus
  • Bijzonder goed in werkzaamheden die oplettendheid, accuratesse, snelheid en het opsporen van kleine verschillen vereisen.
  • Vaak aan het denken over ons eigen denken.
  • In staat om te leren zonder ons ervan bewust te zijn dat we hebben geleerd.
  • Meer beïnvloed door stimulerende en verdovende middelen, zoals cafeïne, kalmeermiddelen, verdoving.
  • Vlug aangedaan door de stemming en emoties van anderen.
  • Zeer goed in het oppikken van behoeften van anderen, zowel gezinsgenoten, als klanten.
  • Meer georiënteerd op de werking van de rechterhersenhelft, dus op intuïtie, creativiteit, emotie.

Het is niet zo dat deze genoemde kwaliteiten alleen voorbehouden zijn aan HSP’s. Ze komen wel meer uitgesproken voor bij HSP’s. Overigens komen die kwaliteiten alleen tot uiting als HSP’s voldoende voor zichzelf zorgen en dus niet overprikkeld zijn.

Test of je zelf HSP bent. Klik hier.