Psychotherapie voor hoogsensitieve personen

 

“Is het ernstig te verschillen van anderen?”

“Het is ernstig als je jezelf dwingt hetzelfde te zijn als zij: dat veroorzaakt neurose, psychose, paranoia. Het is ernstig als je hetzelfde wilt zijn, want dat is de natuur dwingen, het is tegen gods wet ingaan; god, die in alle bossen en wouden van de wereld geen enkel blaadje geschapen heeft dat gelijk is aan een ander….”

Paulo Coelho

Uit: Veronika besluit te sterven