In liefde en verbinding naar de diepte: heling.

Na de opstellingendag van zaterdag voel ik zelf ook de effecten van deze dag. Ook al vraagt het begeleiden van een dergelijke dag een behoorlijke dosis intensiteit en alertheid, het geeft ook veel.

Want in een groep gaat het nooit alleen over de inhoud. De groepsdynamiek is minstens even belangrijk om deze inhoud mogelijk te maken. Een dynamiek waar mensen zich kunnen tonen in hun kwetsbaarheid, in hun emoties, in hun niet-weten en hun zoeken. Waar iedereen er mag zijn en zijn plek heeft. Waar ze zich kunnen tonen in het ont-wikkelen van de verschillende lagen kwetsuren, op weg naar zichzelf. Een dergelijk groepsproces leidt tot verbinding, zowel tussen mensen als verbinding met jezelf. Het is een warm bad, dat ontspant, ontstresst, zonder ooit melig te worden. Zonder ooit de nodige confrontatie te schuwen.

Het meemaken van deze mooie processen, het zien van de kwetsbaarheid van mensen, van hun emoties, het faciliteren van dit geheel en het mee-zitten in het warme bad, heeft ook een helend effect op mij, dat voel ik vaker. Hier zit de beroemde win-win, die maakt dat het klopt.

Daarnaast is opstellingen een methodiek, waarbij het woord ‘methodiek’ te kort schiet. Het effect ervan is zodanig veelzijdig, van zichtbaar maken wat er is op een dieper niveau, tot komen tot een nieuwe ordening van de elementen van het systeem, het geven van nieuwe, verruimende boodschappen, het inslaan van nieuwe wegen, het helen op vele verschillende vlakken,…

De combinatie van deze manier van werken met het warme bad van een gezonde, verbindende groepsdynamiek maakt dat de heling diep gaat en mogelijk ook lang kan doorwerken.

Is er een systeem waar je via opstellingen wil naar kijken? Voel je je soms nog belemmerd door oude jeugdkwetsuur? Heb je vragen bij het functioneren van je team, organisatie of praktijk? Spelen er oude patronen in je familie, die er mogelijk al zijn sinds verschillende generaties? Schrijf je dan in voor een opstellingendag.

Heling vanuit openheid voor wat zich aandient

In onze drukke samenleving geraken mensen erg gefocust op doelen en resultaten. Te veel gericht zijn op resultaat is vaak ten koste van dat resultaat, dat is het paradoxale.

Als hoogsensitieve persoon ben je nog gevoeliger hiervoor. Je dient nog meer dan anderen je eigen tijd te bewaken, die je nodig hebt om te verwerken, te herstellen, te maken.

Tegenover te veel gericht zijn op resultaat, staat de methodiek van opstellingen. Opstellingen is een methodiek, die openheid vraagt van de deelnemers. Je weet nooit wat er op zo’n dag aan bod zal komen, of er zich een bepaald thema aandient of niet. Je weet ook niet wat de uitkomst zal zijn van je opstelling, als je er een doet. En je weet niet of je zal gekozen worden om representant te zijn in de opstelling van een ander en wat dit losmaakt of heelt bij jou. Je kan er wel van uitgaan dat het iets zal doen met jou en dat er heling is, op welk niveau dan ook.

In een opstelling vertrekken we van een vraag, die gelinkt is aan een systeem. Dit kan zijn je team, je huidig gezin, je organisatie, je eigen praktijk, je gezin van herkomst. Als vraagsteller vertel je maar weinig verhaal. Dan kies je deelnemers uit de groep als representant van de verschillende elementen van je systeem. Van dan af neem ik het over.

Doorheen de opstelling ontstaat een verandering van gezichtspunt en perspectief. Daar toont zich vaak een laag achter de eerste, zichtbare realiteit. Een opstelling toont de ware plek die iemand inneemt in het systeem. Ook verstrikkingen in contacten worden zichtbaar. Wat verward is geraakt kan weer onderscheiden worden en wat verbroken werd kan mogelijk weer verbinden. Verborgen dynamieken tonen zich.

Opstellingen werken vaak lang door in je systeem. Soms toont het de richting waarin je verder actie kan ondernemen.

Heb je een vraag over je gezin van herkomst, je team, of een ander systeem? Of wil je deelnemen als representant? Meld je aan voor de opstellingendag.

Geef je over aan het toeval en het licht

In opstellingenwerk is blijkbaar minder bekend wat de kracht van het toeval is. Sommige mensen komen alleen naar een opstellingendag om zelf een opstelling te doen rond een eigen vraagstelling en met een bepaald doel voor ogen. Soms is dit natuurlijk wat er aan de orde is. Voor sommige andere thema’s is een ander houding meer aangewezen. Sommige thema’s vragen om opheldering, maar je komt er zelf niet bij.  Ze zijn onbenoembaar, liggen in het verborgene. En toch belemmeren ze je.

Lees verder

Assertiviteit en opstellingen

Oei, wat een rare titel, hoor ik je nu denken! Je hebt gelijk, het klinkt alsof ik maar wat bij elkaar gooi. Ik leg het uit: voor vele hoogsensitieve personen is het niet gemakkelijk om voor zichzelf op te komen, om een plaats te nemen in contact met anderen, om zichzelf en anderen te begrenzen, om zichzelf (soms) te laten voorgaan op de ander : allemaal onderdelen van assertiviteit.

Lees verder

Het onzichtbare zichtbaar maken

Als hoogsensitieve persoon neem je zowel positieve als negatieve invloeden dieper binnen. Dit betekent dat je soms ook belemmerd wordt door iets wat zich niet zo duidelijk toont. Soms zijn mensen al zeer lang aan het zoeken naar een missing link.

 

In een opstelling kan deze zich tonen als de tijd rijp is. Dit kan zijn: een verstrikking met iemand uit je gezin van herkomst, waardoor je te veel het leven gaat leiden van iemand anders. Een ongepaste layauteit, waardoor je destructive overtuigingen erg moeilijk kan ombuigen naar constructieve.

Lees verder

De juiste plek

Als hoogsensitieve persoon is de kans groot dat je niet zo goed bent in assertiviteit, opkomen voor jezelf, en je plek innemen. Gebeurt het jou ook wel eens dat een collega wegloopt met jouw idee, jouw pluimen, jouw werk? Dat vrienden jou steeds opnieuw verantwoordelijkheid laten nemen voor uitstappen, of wandelingen?

Dit heeft vaak te maken met het feit dat we zeer goed kunnen aanvoelen wat anderen nodig hebben en dat we goed de lichaamstaal kunnen lezen en interpreteren. Om jouw juiste plek in te nemen is het echter ook nodig dat je onderbewuste dit ook helemaal “wil” en “kan”.

Lees verder

De blauwdruk veranderen

Als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling, ga je vroeg of laat vaak ook patronen zien die je meekreeg uit vorige generaties. Uiteraard zijn hier veel patronen bij die waardevol zijn. In sommige families leerden ze uit vorige generaties o.a. bepaalde technische vaardigheden,  commerciële vaardigheden,  helpende en dienstbare vaardigheden. Je kreeg het met de paplepel mee, zeggen we dan.  Je hoefde het eigenlijk niet meer te leren.

Lees verder